Filters
Preferencje
Wyszukiwanie

Informacje o wysyłce

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1.Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL I UPS, Raben oraz InPost.

3.Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  • czas kompletowania produktu wynosi do 3 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu kompletowania Produktu w sytuacjach szczególnych (np. Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta).

dostawa produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika: 1 do 5 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze                               z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt).

4. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w siedzibie Sprzedawcy, odbioru zamówionych Produktów należy dokonać pod adresem określonym w rozdziale I ustęp I niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w siedzibie Sprzedawcy.

5. Odbioru Produktu może dokonać: osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi lub inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym). Sprzedawca jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Sprzedawca może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia potwierdzenia zamówienia lub w przypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w Rozdziale VII ust. 4. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.