Filters
Ustawienia
Wyszukiwanie

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Sprzedawca umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

7. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę Klienta na nieodpłatny wgląd

do treści opinii przez innych Klientów sklepu internetowego Sprzedawcy.

Opinie publikowane są na stronie internetowej Sprzedawcy przy opisach towarów których

dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.

8. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w

szczególności:

1)naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),

2)nawołujące do nienawiści lub przemocy,

3)obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,

4) pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa

konkurencja, zakłócanie funkcjonowania sklepu internetowego).

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieumieszczania całości lub części opinii gdy jej

treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących

przepisów prawa.