Filters
Preferencje
Wyszukiwanie

Sposoby płatności

1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem. Tego typu sposób płatności dostępny jest tylko wobec Zamówień, których łączna wartość nie przekracza 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w PKO Bank Polski o nr: 47 1020 4317 0000 5102 0099 9938.
  • Płatność przy odbiorze osobistym. Przy tego typu sposobie płatności w sytuacjach szczególnych, np. gdy Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb Sprzedawca jest uprawniony do zażądania wpłaty przez Klienta zaliczki do wysokości 50% wartości Produktu. W przypadku zaniechania odbioru przesyłki przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości Produktu do odbioru Sprzedawca jest uprawniony do zatrzymania zaliczki tytułem wydatków na koszt wykonania Zamówienia.
  • Płatność za pośrednictwem serwisów płatności PayPAL.pl, PayU.pl, Przelewy 24, BLIK.

2.W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3.W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4.W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPAL.pl, PayU.pl, Przelewy 24, BLIK Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą wspomnianych serwisów płatniczych, które umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5.Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

6. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości Produktu do odbioru.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w Rozdziale VII Regulaminu

9. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.